Manifestaties van longziekte - welke symptomen duiden op ziekte

De wetenschap die zich bezighoudt met longaandoeningen is pulmonologie, het omvat ziekten van de onderste luchtwegen. Longziekten hebben verschillende etiologieën, ze verschillen in ontwikkeling, prognose en behandeling, hoewel hun eerste symptomen meestal vergelijkbaar zijn.

Longziekte symptomen

Alle longaandoeningen kunnen in eerste instantie vergelijkbare symptomen krijgen, hoewel een ervaren arts na een voorafgaand onderzoek en een interview een voorlopige diagnose kan stellen.

De meest voorkomende symptomen van longziekte zijn hoesten en kortademigheid. Soms is de hoest droog, en soms is hij nat en kan hij gepaard gaan met sputum. Kortademigheid treedt op wanneer een aanzienlijk deel van het longparenchym wordt ingenomen door het proces van de ziekte of wanneer de luchtstroom door de bronchiën beperkt is. Het gevoel van luchtgebrek stimuleert het gebruik van extra ademhalingsspieren, wat zich manifesteert door intercostale spasmen.

De aanwezigheid van aanvullende ziekten zoals piepende ademhaling, geruis, andere symptomen van auscultatie en koorts zijn afhankelijk van de etiologie van de ziekte.

Chronische obstructieve longziekte

Chronische obstructieve longziekte (Hoble) komt zeer vaak voor. De ziekte bestaat uit het beperken van de luchtstroom door de luchtwegen. Het is progressief en gaat gepaard met een ernstige ontstekingsreactie van de luchtwegen.

Dit gebeurt meestal als gevolg van het roken van tabak, evenals contact met andere schadelijke stoffen. Deze ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen..

Beperking van de luchtstroom door de luchtwegen wordt geassocieerd met verhoogde weerstand, d.w.z. obstructie van de luchtwegen in het gebied van de bronchiën en bronchiolen. Wanneer de longen minder elastisch worden, wordt er tijdens rustig ademen minder lucht in de longen gezogen. Dit resulteert in kortademigheid en de noodzaak om extra ademhalingsspieren te rekruteren..

De oorzaken van luchtwegobstructie bij chronische obstructieve aandoeningen zijn:

 • instorting van bronchiolen bij inademing
 • ontstekingsveranderingen en fibrose in de wanden van bronchiolen en perianablastische weefsels
 • gladde spierspasmen
 • het lumen van de bronchiën vullen met ontstekingscellen en slijm

Er wordt een zogenaamde air trap gevormd, d.w.z. de lucht die de longen binnenkomt, kan ze niet verlaten. Uitzetting van de longen treedt op, die zich, vooral bij lichamelijke inspanning, manifesteert door kortademigheid en grote ademhalingsinspanningen. Naast kortademigheid bij inspanning zijn de symptomen ook hoesten en slijm.

Interstitiële longziekte

Interstitiële longziekten zijn een zeer diverse groep ziekten met verschillende etiologieën, behalve infectieuze of kankerachtige. Interstitiële longziekte wordt gekenmerkt door diffuse veranderingen op een thoraxfoto of ander beeldvormend onderzoek.

Ze gaan gepaard met ventilatiestoringen, verstoringen van de gasuitwisseling. De meest voorkomende oorzaken zijn schadelijke factoren zoals stof, bepaalde medicijnen en systemische bindweefselaandoeningen.

Het komt voor dat interstitiële longaandoeningen een onbekende etiologie hebben en van elkaar verschillen in het klinische verloop en het radiografisch beeld.

Voorbeelden van interstitiële ziekten zijn: pulmonale fibrose, niet-specifieke interstitiële pneumonie, exfoliërende interstitiële pneumonie, lymfocytische en cryptogene pneumonie.

Sarcoïdose van de longen

Sarcoïdose is een gegeneraliseerde granulomateuze ziekte. De redenen zijn niet bekend. Het komt voornamelijk voor bij jonge mensen, wat zich manifesteert door een toename van lymfeklieren in de longholtes en interstitiële laesies.

Deze ziekte is niet beperkt tot de longen. Het kan ook andere organen aanvallen. In de etiologie van de ziekte wordt een onjuiste reactie op tot nu toe onbekende antigenen opgemerkt.

Sarcoïdose wordt gekenmerkt door de ophoping van Th1-lymfocyten en macrofagen in weefsels die verzadigd zijn met lymfatische capillairen en de vorming van granulomen in deze gebieden. Symptomen van sarcoïdose verschijnen mogelijk niet gedurende een lange periode. Vermoeidheid, gewichtsverlies, minimale koorts kunnen optreden.

Soms treden ook orgaanspecifieke symptomen op, waaronder:

 • hoesten, kortademigheid, pijn op de borst
 • gewrichts- en spierpijn
 • vergroting van de lever en milt
 • huidveranderingen
 • hartfalen
 • verlamming van de aangezichtszenuw

Deze en andere symptomen worden niet bij alle patiënten aangetroffen. Het hart lijdt bijvoorbeeld bij 5-20% van de patiënten, de longen - bij 90-97%, en het zenuwstelsel - tot 10% van de gevallen..

Wat zijn longziekten - soorten pathologieën en hun effect op het menselijk lichaam

Door beheerder Gepubliceerd februari 12, 2019 Bijgewerkt december 27, 2019

Ziekten die de luchtwegen aantasten, omvatten de volgende pathologieën:

  • Astma, waarbij de luchtwegen constant ontstoken zijn. Typische piepende ademhaling en kortademigheid treden op als gevolg van spasmen van de luchtwegen. Astma kan worden veroorzaakt door infecties, allergieën of vervuiling.
 • Chronische obstructieve longziekte (obstructieve longziekte) leidt tot ademhalingsmoeilijkheden doordat de patiënt niet normaal kan uitademen.
 • Chronische bronchitis - een type COPD met aanhoudende hoest.
 • Emfyseem, waardoor het moeilijk wordt om uit te ademen, vanwege schade aan de longen, voorkomt niet dat lucht de longen binnendringt.
 • Acute bronchitis is een plotselinge infectie van de luchtwegen, meestal viraal.
 • Taaislijmziekte is een erfelijke pathologie die wordt gekenmerkt door het vrijkomen van een kleine hoeveelheid slijm uit de bronchiën.

Wat zijn de longaandoeningen die gevaarlijk zijn voor luchtzakjes (longblaasjes)? Luchtzakjes vormen het grootste deel van het longweefsel en ziekten zoals:

longontsteking (bijvoorbeeld segmentale longontsteking), die de longblaasjes met bacteriën aantast;
tuberculose veroorzaakt door tuberculosebacteriën;
emfyseem, vaak als gevolg van roken;
longoedeem veroorzaakt door hartfalen of letsel;
acute Respiratory distress Syndrome;
longkanker, die meestal gemakkelijk te identificeren is;
pneumoconiose (beroepsziekte).

Wat zijn de longziekten die het interstitium aantasten??

Tussen de longblaasjes bevindt zich een dun microscopisch weefsel dat het interstitium wordt genoemd. Zijn rol is bij de normale gasuitwisseling tussen de longblaasjes zelf en het bloed. Pathologieën zoals de volgende hebben een negatief effect op het interstitium:

 1. Interstitiële sarcoïdose, pneumosclerose (idiopathisch) en verschillende auto-immuunziekten.
 2. Longoedeem.
 3. Diverse vormen van longontsteking, waaronder congestieve longontsteking.

Longziekten die de bloedsomloop aantasten

 • Longembolie, waarbij een bloedstolsel afbreekt en naar het hart en de longen reist. Een bloedstolsel zit vast in een longslagader, bemoeilijkt het ademen en verlaagt het zuurstofgehalte in het bloed.
 • Pulmonale hypertensie, een verhoging van de bloeddruk in de longslagaders, leidt tot kortademigheid en pijn op de borst.

Andere ziekten


Pulmonale pathologieën kunnen de pleura en de borstwand aantasten. Onder hen is het vermeldenswaard pneumothorax, mesothelioom, pleurale effusie, hypoventilatiesyndroom en verschillende neuromusculaire aandoeningen..

Tekenen, classificatie en preventie van belangrijke longziekten

Verschillende longziekten komen vrij vaak voor in het dagelijkse leven van een persoon. De meeste van de geclassificeerde aandoeningen hebben ernstige symptomen van een acute longziekte bij de mens en kunnen, indien onjuist behandeld, tot ernstige gevolgen leiden. Longziekten houdt zich bezig met de studie van aandoeningen van de luchtwegen.

 • Ziekten die de luchtwegen aantasten
 • Longziekten die de longblaasjes aantasten
 • Ziekten die het borstvlies en de borstkas aantasten
 • Erfelijke en bronchopulmonale ziekten
 • Suppuratieve ziekten
 • Long misvormingen

Oorzaken en tekenen van longziekte

Om de oorzaak van een ziekte vast te stellen, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde specialist (longarts) die grondig onderzoek zal doen en een diagnose zal stellen.

Longziekten zijn moeilijk te diagnosticeren, dus u moet de volledige lijst met aanbevolen tests doorstaan.

Maar er zijn gemeenschappelijke factoren die een acute longinfectie kunnen veroorzaken:

 • aantasting van het milieu,
 • aanwezigheid van slechte gewoonten,
 • ziekten van het cardiovasculaire systeem,
 • hoge bloedsuikerspiegel,
 • chronische ziektes,
 • zenuwaandoeningen.

Er is een groot aantal objectieve symptomen die longziekte kenmerken. Hun belangrijkste symptomen:

De aanwezigheid van hoesten. Wanneer een pathologisch proces in de longen plaatsvindt, vormt zich een ontsteking en treedt een reflexhoest op. De persoon voelt:

 • het ongemak,
 • pijn,
 • brandende keel,
 • compressie op de borst,
 • gebrek aan lucht.
 • Sputumproductie. Door het ontstekingsproces hoopt sputum zich op in het slijmvlies, dat een groot aantal infectieuze bacteriën bevat. Ze kunnen ziekteverwekkers worden..
 • Slijm met onzuiverheden van bloed. Met de ontwikkeling van ernstige longziekten wordt bloed samen met sputum uitgescheiden. Deze symptomatologie vereist onmiddellijke verwijzing naar een specialist.,
 • Ademhalingsstoornis. Het is een symptoom van veel longaandoeningen, kortademigheid kan problemen van het cardiovasculaire systeem veroorzaken. Grondige diagnostiek vereist,
 • Pijn op de borst. Overtreding van de pleura veroorzaakt pathologie van de longen in het borstbeen, er is een gevoel van ernstige compressie.

  Het is vermeldenswaard dat de symptomen van een besmettelijke longziekte plotseling optreden en bijna onmiddellijk koorts veroorzaken, dit is een hoge temperatuur, koude rillingen, overvloedig zweten..

  Classificatie

  Het is moeilijk te zeggen wat longziekten zijn. Er zijn er tenslotte veel en ze kunnen verschillende delen van de longen en zelfs andere organen aantasten. De meest voorkomende classificatie van longen ziet er als volgt uit:

  • ziekten die de luchtwegen aantasten,
  • longziekten die de longblaasjes aantasten,
  • ziekten die de pleura aantasten,
  • ziekten die de borstkas aantasten,
  • erfelijke ziekten,
  • bronchopulmonale ziekten,
  • etterende ziekten,
  • misvormingen van de longen.

  Ziekten die de luchtwegen aantasten

  De classificatie van ziekten hangt af van vele factoren die de snelle ontwikkeling van de ziekte rechtstreeks beïnvloeden. Afhankelijk van de laesiefocus worden de volgende luchtwegaandoeningen onderscheiden:

   COPD (chronische obstructieve longziekte). In het acute beloop wordt een aanhoudende chronische hoest waargenomen, het is moeilijk te behandelen.

  Emfyseem is een soort COPD - vernietiging en beschadiging van longweefsel treedt op. Er is een schending van het zuurstofmetabolisme en ook de afgifte van kooldioxide in gevaarlijke hoeveelheden neemt toe.

  De kenmerkende symptomatologie komt tot uiting in een scherp gewichtsverlies, kortademigheid, roodheid van de huid.

 • Verstikking. Het treedt op als gevolg van fysieke schade aan een orgaan of luchtwegen, gaat gepaard met een sterk zuurstofgebrek en kan fataal zijn.
 • Acute bronchitis. Schade aan de bronchiën wanneer een infectie of virus optreedt. Het wordt gekenmerkt door een sterke hoest met slijm, koorts, koude rillingen. Een onjuist behandelde ziekte kan gemakkelijk uitgroeien tot chronische bronchitis. Tegelijkertijd stopt de hoest praktisch niet en treedt deze op bij de minste verzwakking van de immuniteit.
 • Longziekten die de longblaasjes aantasten

  De longblaasjes, de zogenaamde luchtzakjes, zijn het belangrijkste functionele segment van de longen. Wanneer de longblaasjes beschadigd zijn, worden individuele longpathologieën geclassificeerd:

  Longontsteking. De oorsprong van de ziekte is besmettelijk en veroorzaakt longontsteking. De ziekte vordert snel, daarom is behandeling in een ziekenhuis met primaire symptomen vereist. De belangrijkste symptomen zijn:

  • rillingen,
  • sterke temperatuurstijging,
  • hoesten,
  • moeizame ademhaling.

  Tuberculose. Veroorzaakt geleidelijke schade aan de longen en leidt, indien onbehandeld, tot de dood. De veroorzaker is de bacil van Koch, die het lichaam binnendringt en zich onder gunstige omstandigheden snel begint te ontwikkelen. Om de ziekte te voorkomen, moet een jaarlijks onderzoek worden uitgevoerd. In de beginfase zijn de eerste tekenen van de manifestatie van de ziekte:

  • aanwezigheid van lichte koorts,
  • chronische hoest die niet weggaat.
 • Longoedeem. Vloeistof die vanuit de bloedvaten de longen binnendringt, leidt tot ontsteking en zwelling van het orgaan. De ziekte is behoorlijk gevaarlijk, dus u moet snel een diagnose stellen en een reeks therapeutische maatregelen voor preventie.

  Kanker van de longen. Een gevaarlijke ziekte die in de laatste stadia tot de dood leidt. De verraderlijkheid ervan ligt in het feit dat het in de beginfase erg moeilijk is om een ​​nauwkeurige diagnose te stellen en een snelle effectieve behandeling voor te schrijven. Indirecte tekenen van kanker kunnen zijn:

  • bloed ophoesten,
  • ernstige kortademigheid,
  • subfebrile temperatuur,
  • drastisch gewichtsverlies.
 • Silicose. Een beroepsziekte die voorkomt bij werknemers in de zware, chemische mijnbouwindustrie. De ziekte ontwikkelt zich over meerdere jaren en de laatste stadia worden gekenmerkt door ademnood, aanhoudende hoest, koorts.
 • Acuut respiratoir syndroom. Er is een scherpe vernietiging van orgaanweefsel en vereist constante kunstmatige ventilatie. Zeer zeldzaam, vrijwel onbehandelbaar.
 • Ziekten die het borstvlies en de borstkas aantasten

  De pleura wordt de dunne zak genoemd die de longen bevat. Wanneer het is beschadigd, treden dergelijke aandoeningen van het ademhalingssysteem op:

  1. Pleuritis - ontsteking van de pleura met fysieke of infectieuze laesies van de buitenste laag van de longen. De belangrijkste symptomen zijn ernstige pijn op de borst en onregelmatige ademhaling..
  2. Pneumothorax. Lucht die de pleuraholte binnendringt, wat kan leiden tot instorting van de long. Vereist onmiddellijke ziekenhuisopname en een juiste behandeling.

  Van bloedvaten is bekend dat ze zuurstof vervoeren en hun verstoring veroorzaakt problemen op de borst:

  1. Pulmonale hypertensie. Overtreding van de druk in de longslagaders leidt geleidelijk tot de vernietiging van het orgaan en het verschijnen van de primaire symptomen van de ziekte.
  2. Longembolie. Het komt vaak voor bij veneuze trombose, wanneer een bloedstolsel de longen binnendringt en de toevoer van zuurstof naar het hart blokkeert. Deze ziekte wordt gekenmerkt door plotselinge hersenbloeding en overlijden..

  Met constante pijn op de borst worden ziekten onderscheiden:

  1. Hypoventilatie met overgewicht. Overgewicht zet direct druk op de borst en kan ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken.
  2. Nerveuze stress. Verstoring van zenuwvezels in de longen leidt ook tot ziekten die de vernietiging van dit orgaan veroorzaken. Een voorbeeld van een dergelijke ziekte is myasthenia gravis..

  Erfelijke en bronchopulmonale ziekten

  Erfelijke aandoeningen van de luchtwegen worden van ouder op kind overgedragen en kunnen verschillende typen hebben. Basis:

  1. Bronchiale astma. Heeft een allergische aard, gekenmerkt door plotselinge spasmen, ademhalingsfalen, kortademigheid.
  2. Taaislijmziekte. Veroorzaakt overmatig slijm in de longen, heeft een erfelijke aanleg, tast systemisch de endocriene klieren aan.
  3. Primaire dyskinesie. Aangeboren schade aan de bronchiën die etterende bronchitis veroorzaakt. Vereist individuele behandeling.
  4. Fibrose. Fibrotische veranderingen, ademnood, kortademigheid en andere begeleidende symptomen treden op,
  5. Hemosiderosis. Treedt op als gevolg van pulmonale bloeding en erytrocytenhemolyse

  Ziekten van het bronchopulmonale systeem zijn gebaseerd op acute luchtweginfectie. Meestal worden bronchopulmonale infectieziekten gekenmerkt door milde malaise, die geleidelijk verandert in een acute infectie in beide longen.

  Bronchopulmonale ontstekingsziekten worden veroorzaakt door virale micro-organismen. Ze tasten het ademhalingssysteem en de slijmvliezen aan. Onjuiste behandeling kan leiden tot de ontwikkeling van complicaties en het optreden van gevaarlijkere bronchopulmonale aandoeningen..

  De symptomen van een luchtweginfectie lijken sterk op die van verkoudheid veroorzaakt door virale bacteriën. Infectieziekten van de longen ontwikkelen zich zeer snel en zijn van bacteriële oorsprong. Deze omvatten:

  • longontsteking,
  • bronchitis,
  • astma,
  • tuberculose,
  • ademhalingsallergieën,
  • pleuritis,
  • ademhalingsproblemen.

  Infectie in ontstoken longen ontwikkelt zich snel. Om complicaties te voorkomen, moet een volledige reeks behandelingen en preventie worden uitgevoerd.

  Borstaandoeningen zoals pneumothorax, verstikking en fysieke schade aan de longen veroorzaken ernstige pijn en kunnen ademhalings- en longproblemen veroorzaken. Hier moet u een individueel behandelschema toepassen, dat een bijbehorend sequentiekarakter heeft.

  Suppuratieve ziekten

  In verband met de toename van etterende ziekten is het percentage van het optreden van etterende ontstekingen die problemen met beschadigde longen veroorzaken, toegenomen. Een etterende longinfectie treft een aanzienlijk deel van het orgaan en kan tot ernstige complicaties leiden. Er zijn drie hoofdtypen van deze pathologie:

   Long abces. De vorming van een etterende holte in het longweefsel. Heeft een acute en chronische vorm. De belangrijkste veroorzaker is hemolytische staphylococcus aureus. Het verloop van de ziekte is ernstig: ernstige koorts, pijn in het aangetaste deel van de long, etterend sputum, bloed ophoesten. De behandeling wordt uitgevoerd met lymfedrainage, antibacteriële therapie. De prognose is positief, als herstel niet binnen twee maanden optreedt, mondt de ziekte uit in een chronische vorm,

  Longgangreen. Aanzienlijke verspreiding van necrotisch weefsel zonder duidelijke grenzen.

  Het beloop van de ziekte is ernstig en, indien onjuist behandeld, fataal. Er is koorts, een overmatige toename van leukocyten in het bloed, droge en aanhoudende hoest, ernstige pijn op de plaats van de laesie. Voor een gunstige prognose is behandeling in een ziekenhuisomgeving vereist.

  Purulente pleuritis. Acute etterende ontsteking van de pleuraholte. De ziekte vordert snel, dus de behandeling moet onmiddellijk worden gestart. De belangrijkste methode is om pus te extraheren en vervolgens het gebruik van antibiotica uit de penicillineserie. Bij tijdige detectie is de prognose bevredigend. Belangrijkste kenmerken:

  • warmte,
  • rillingen,
  • hoesten.

  Long misvormingen

  Onder longmisvormingen vallen alle onomkeerbare veranderingen in de structuur van de longen in de embryonale ontwikkelingsfase. De belangrijkste misvormingen van de longen:

  1. Aplasia - de afwezigheid van een deel van een orgel.
  2. Agenesis - volledige afwezigheid van ademhalingsorganen.
  3. Hypoplasie - volledige onderontwikkeling van het ademhalingssysteem.
  4. Tracheobronchomegalie is een te grote afstand tussen de luchtpijp en de bronchiën. Veroorzaakt de ontwikkeling van trocheische bronchitis.
  5. Tracheobronchomalacie - een schending van het kraakbeenstelsel van de bronchiën en luchtpijp, wat leidt tot constante apneu.
  6. Stenose is een abnormale vernauwing van de luchtpijp en bronchiën. Er is een volledige schending van het slikproces. Dergelijke misvormingen van de longen veroorzaken ernstige moeilijkheden voor het menselijk leven..
  7. Extra lob - aanwezigheid van overtollig longweefsel.
  8. Sekwestratie is de ontwikkeling van een afzonderlijk longweefsel, uitgerust met een eigen circulatie. Tegen deze achtergrond ontwikkelt zich atypische longontsteking..
  9. Ongepaarde ader. De rechterkant van de long wordt gedeeld door de azygosader.

  Het is vermeldenswaard dat misvormingen van de longen gemakkelijk kunnen worden opgemerkt tijdens echografisch onderzoek van de foetus en de mogelijkheid van hun ontwikkeling voorkomen..

  Maar niet alle pathologieën kunnen worden gecorrigeerd, daarom is het noodzakelijk om constant toezicht te houden en, indien nodig, de juiste therapie uit te voeren..

  Diagnostiek en preventieve maatregelen

  Het bepalen van een nauwkeurige diagnose is de sleutel tot snel herstel. Tijdens het eerste onderzoek moet de longarts rekening houden met alle externe factoren van de manifestatie van de ziekte van het ademhalingssysteem, de klachten van de patiënt.

  Stel vervolgens een voorlopige lijst met analyses op, schrijf bepaalde onderzoeksmethoden voor, bijvoorbeeld:

  • röntgenfoto,
  • fluorografie,
  • algemene bloedanalyse,
  • tomografie,
  • bronchografie,
  • tests voor infecties.

  Na al het uitgevoerde onderzoek, moet de arts een individueel behandelplan, de nodige procedures en antibacteriële therapie bepalen. Houd er rekening mee dat alleen strikte naleving van alle aanbevelingen tot snel herstel zal leiden..

  Naleving van preventieve maatregelen voor longziekten vermindert het risico van het optreden ervan aanzienlijk. Om aandoeningen van de luchtwegen uit te sluiten, moet u zich houden aan eenvoudige regels:

  • een gezonde levensstijl handhaven,
  • gebrek aan slechte gewoonten,
  • matige fysieke activiteit,
  • verharding van het lichaam,
  • jaarlijkse vakantie aan zee,
  • regelmatige bezoeken aan de longarts.

  Iedereen moet de manifestaties van de bovengenoemde ziekten kennen om snel de symptomen van een beginnende luchtwegaandoening te kunnen vaststellen en vervolgens tijdig gekwalificeerde hulp te zoeken, omdat gezondheid een van de meest waardevolle attributen van het leven is!

  Oorzaken en symptomen van longziekte bij mensen

  Acute bronchitis

  Acute bronchitis is een gevolg van een acute respiratoire virale infectie bij kinderen en volwassenen, wanneer virussen uit de nasopharynx het slijmvlies van de bronchiale boom binnendringen. In zeldzame gevallen ontwikkelt zich acute bronchitis bij inademing van agressieve chemische verbindingen en soortgelijke irriterende stoffen.

  Een onderscheidend symptoom van acute bronchitis is een droge, tranende hoest die 5-7 dagen na het begin van een verkoudheid optreedt. Soms gaat de hoest gepaard met een piepende ademhaling op de borst (vooral bij jonge kinderen), ongemak op de borst, milde kortademigheid. De lichaamstemperatuur blijft meestal binnen de normale limieten of is matig verhoogd (niet meer dan 37,5 ° C).

  De diagnose van acute bronchitis is vrij eenvoudig en kan alleen worden beperkt tot fluorografie of röntgenfoto's van de longen. Voor de behandeling is ook het gebruik van een groot aantal medicijnen niet nodig, de voorkeur moet worden gegeven aan overvloedige warme dranken, alkalische inhalaties, slijmoplossende siropen en tabletten (zoethout, Tussamag, Mukaltin).

  Pathologieën die de longblaasjes beïnvloeden

  Alveoli zijn kleine deeltjes van de longen die de vorm hebben van microscopisch kleine zakjes. Hun nederlaag leidt tot de ontwikkeling van:

  1. Longontsteking.
  2. Longkanker.
  3. Tuberculose.
  4. Silicose.
  5. Longoedeem.

  Longontsteking

  Longontsteking verwijst naar infectieziekten, veroorzaakt door pathogene flora (virussen of bacteriën). De ziekte komt vaak voor in een acute vorm en veroorzaakt ernstige symptomen in de vorm van:

  • een sterke toename van het lichaam t;
  • zwaar ademen;
  • piepende ademhaling in het borstbeen;
  • scheiding van de luchtwegen van slijmvliezen;
  • rillingen;
  • kortademigheid;
  • algemene zwakte.

  Ernstige vormen van de ziekte leiden tot verkleuring van de huid, ernstige intoxicatie en vereisen een verplichte ziekenhuisopname van de patiënt.

  Kanker van de longen

  Bij longkanker treden agressieve oncologische processen op die tot de dood kunnen leiden in het lichaam van de patiënt. De belangrijkste oorzaken van de ziekte worden beschouwd als actief of passief roken, constante inademing van vervuilde lucht, contact met schadelijke chemische verbindingen.

  Pulmonale oncologie manifesteert zich door een constante hoest met de scheiding van bloedstolsels, een scherp gewichtsverlies, een constant verhoogde lichaamstemperatuur en kortademigheid. Een kenmerk van de pathologie is de geleidelijke ontwikkeling, die niet gepaard gaat met ernstige pijn. Pijnsyndroom manifesteert zich in het terminale stadium van de ziekte, tegen de achtergrond van uitgebreide metastasen.

  Tuberculose

  Het wordt veroorzaakt door een gevaarlijke bacterie - de bacil van Koch. De ziekte wordt gekenmerkt door een ernstig beloop, een hoge mate van besmettelijkheid. Bij afwezigheid van de nodige behandelingsmaatregelen leidt de ziekte onvermijdelijk tot de dood. In de regel is de pathologie bij kinderen ernstiger..

  De ontwikkeling van tuberculose wordt vaak aangegeven door een subfebrile temperatuur die niet kan worden geëlimineerd door antipyretica, constant hoesten en de aanwezigheid van bloederige strepen in het sputum. De hoogste morbiditeit wordt opgemerkt bij personen die een asociale levensstijl leiden, een gevangenisstraf uitzitten en een verzwakte immuniteit hebben.

  Silicose

  Deze pathologie is een van de beroepsziekten van de longen. Silicose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de constante inademing van schadelijk stof. Mijnwerkers, mijnwerkers, slijpmachines zijn vatbaar voor de ontwikkeling van overtredingen.

  De ziekte komt mogelijk pas vele jaren voor, of neemt een milde vorm aan. De progressie van silicose leidt tot onvoldoende longmobiliteit, ademhalingsstoornissen.

  Longoedeem

  Dit type longpathologie wordt gezien als een complicatie van andere ziekten. De oorzaken van het optreden ervan zijn onder meer de vernietiging van de alveolaire wanden door gifstoffen, het binnendringen van vloeistof in de longruimte. Overtreding wordt vaak de doodsoorzaak en vereist daarom dringende, zeer effectieve medische maatregelen.

  SARS (atypische longontsteking) behoort tot de dodelijke ziekten die de longblaasjes vernietigen. De veroorzaker van deze ziekte is een coronavirus, dat een sterke verslechtering van de toestand van de patiënt en uitbreiding van het bindweefsel van de longen veroorzaakt. Wetenschappelijk onderzoek heeft het zeldzame vermogen van coronavirus aangetoond om de afweermechanismen van het immuunsysteem te onderdrukken.

  Tuberculose

  Tuberculose in zijn ontwikkelingsmechanisme is vergelijkbaar met longontsteking, maar de infectieuze oorzaak is onveranderd: de bacil van Koch, die vatbaar is voor activering in een verzwakt organisme. De ziekte wordt gekenmerkt door een langzame en subtiele ontwikkeling met een geleidelijk begin van hoesten, nachtelijk zweten, verminderde eetlust en lichaamsgewicht en een matige temperatuurstijging. Een zieke persoon wordt buitengewoon besmettelijk voor mensen om hem heen wanneer een tuberkelbacil begint te onderscheiden van zijn lichaam, samen met het ophoesten van sputum.

  Onderzoek van kinderen op tuberculose wordt uitgevoerd met behulp van intradermale Mantoux- en Diaskintest-tests en een röntgenfoto van de longen; volwassenen worden röntgenonderzoek gemaakt en sputum wordt afgenomen op de aanwezigheid van tuberculosebacteriën.

  Tuberculose wordt gedurende enkele maanden behandeld in een gespecialiseerde instelling - een anti-tuberculose-apotheek met antibacteriële geneesmiddelen die actief zijn tegen deze infectie. Het succes van de behandeling hangt volledig af van de tijdige detectie van de ziekte en de naleving van bestaande preventieve maatregelen (jaarlijkse fluorografie, Mantoux-test).

  Een groot aantal soorten ziekten

  De lijst met de meest voorkomende longziekten bij mensen is als volgt:

  Al deze ziekten die verband houden met de longen manifesteren zich in een vrij acute vorm en als ze niet onmiddellijk worden behandeld, kunnen ze ernstige gevolgen hebben voor zowel de gezondheidstoestand als het leven van de zieke..

  De vormen van manifestatie van chronische longziekten zijn erg gevaarlijk. Dergelijke ziekten zijn onder meer:

  • Tracheobronchiale dyskinesie;
  • Vormen van longontsteking;
  • Chronische cor pulmonale;
  • Polycystic;
  • Astma;
  • De ziekte van Bruton;
  • Cartagena-syndroom.

  Longontsteking, ook wel longontsteking genoemd, ontstaat als gevolg van een ontstekingsproces als gevolg van het binnendringen van verschillende soorten infecties, van schimmel tot viraal. Bovendien kan een van de mogelijke ziekteverwekkers een chemische stof zijn die tijdens het inademen het lichaam is binnengedrongen. De ziekte verspreidt zich door het hele lichaam of kan zich slechts in een bepaald deel "verbergen".

  Andere veel voorkomende afwijkingen in de longen zijn ziekten, waarvan de namen pleuritis en bronchitis zijn..

  De eerste houdt verband met pleuraal oedeem of een ontstekingsproces daarin (het buitenste membraan dat de longen "omhult"). Pleuritis kan optreden als gevolg van een infectie of letsel dat de borststreek aantast. Deze ziekte kan het begin zijn van de ontwikkeling van een kwaadaardige tumor..

  Bronchitis wordt gediagnosticeerd in 2 soorten: chronische en acute vormen van manifestatie. De reden voor het verschijnen van de laatste is een ontsteking van het bronchiale slijmvlies. De ziekte komt vooral veel voor bij ouderen en jonge kinderen. De luchtwegen worden geïnfecteerd door allergieën, wanneer chemisch verontreinigde lucht wordt ingeademd.

  Bronchiale astma manifesteert zich meestal in de vorm van aanvallen van hoesten of pijnlijke verstikking van periodieke aard. Tijdens een aanval worden de bronchiën en de hele borst sterk versmald, waardoor ademen moeilijk wordt. In dit geval zwelt het slijmvlies op, de epitheliale trilharen vervullen hun hoofdfuncties niet, wat leidt tot een storing van de longen.

  Verstikking en silicose zijn veel voorkomende gevaarlijke longziekten..

  De eerste wordt zuurstofgebrek genoemd, die optreedt als gevolg van negatieve externe invloeden die het ademhalingsproces rechtstreeks beïnvloeden. Ziekte treedt op bij knijpen, verschillende verwondingen aan de nek of borst, pathologische afwijkingen in het strottenhoofd, met aandoeningen van de spieren die verantwoordelijk zijn voor de ademhaling.

  Silicose wordt begrepen als een ziekte die veel voorkomt bij mensen met bepaalde beroepen die verband houden met het werken in een omgeving met veel stof, waarvan de deeltjes siliciumdioxide bevatten. Gevaarlijke gebieden - faciliteiten in aanbouw, mijnen, metallurgie,

  De veroorzaker van een ziekte zoals tuberculose is mycobacterium. Het wordt door de gastheer via de lucht en het speeksel overgedragen. De belangrijkste manifestaties houden rechtstreeks verband met de gezondheid van de patiënt, evenals met het aantal ziekteverwekkers. Emfyseem wordt gekenmerkt door de scheiding van de wanden tussen de longblaasjes, waardoor ze aanzienlijk in volume toenemen.

  Het gevolg hiervan is dat de longen groeien, alle doorgangen smaller worden en de structuur van het orgel los en slap wordt. Dergelijke schade vermindert de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide tot kritische niveaus. Het wordt moeilijk voor de patiënt om te ademen.

  De gevaarlijkste longziekte is kanker, die in de meeste gevallen de dood tot gevolg heeft. Er is een kans op genezing bij die mensen die met de therapie zijn begonnen zelfs voordat de belangrijkste manifestatie van symptomen zich voordoet. Het probleem is echter dat kanker de moeilijkst te herkennen ziekte is..

  In de geneeskunde zijn er nog geen symptomen geïdentificeerd die zeker op een vreselijke diagnose zouden duiden. Het is algemeen aanvaard dat u onmiddellijk naar het ziekenhuis moet gaan als u een sterke hoest, pijn op de borst en de aanwezigheid van bloed in de slijmoplossend afscheiding heeft..

  Longziekten die de bloedvaten aantasten

  De rechterkant van het hart ontvangt zuurstofarm bloed uit de aderen. Het pompt bloed naar de longen via de longslagaders. Deze bloedvaten kunnen ook aan ziekten lijden.

  • Longembolie (PE): een bloedstolsel (meestal in een diepe ader van het been, diepe veneuze trombose) breekt af, reist naar het hart en wordt in de longen gepompt. Stolsels komen in de longslagader en veroorzaken vaak kortademigheid en een laag zuurstofgehalte in het bloed.
  • : Verschillende aandoeningen kunnen leiden tot hoge bloeddruk in de longslagaders. Dit kan kortademigheid en pijn op de borst veroorzaken. Als de oorzaak onbekend is, wordt de aandoening idiopathische pulmonale arteriële hypertensie genoemd..

  Beschrijving van chronische obstructieve ziekten

  Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een combinatie van twee longaandoeningen: chronische bronchitis en emfyseem (uitzetting van de borstkas). COPD beperkt de zuurstoftoevoer naar de longen ernstig, evenals de verwijdering van kooldioxide uit de longen. Bronchitis doet de luchtwegen ontsteken en samentrekken, terwijl emfyseem de longblaasjes (kleine luchtzakjes) in de longen beschadigt, waardoor ze minder efficiënt zuurstof van de longen naar de bloedbaan transporteren.

  Het roken van tabak is de hoofdoorzaak van chronische obstructieve longziekte (COPD) en treft een groot aantal mensen. Sindsdien zijn er veel mensen die tabaksproducten gebruiken, evenals voormalige rokers. Inademing van andere stoffen die de longwand irriteren, zoals vuil, stof of chemicaliën, gedurende een lange periode, kan ook de ontwikkeling van COPD veroorzaken of daaraan bijdragen..

  COPD-ontwikkeling

  De luchtkanalen vertakken zich als een omgekeerde boom en aan het einde van elke tak zijn er veel kleine luchtzakjes met ballonnen - longblaasjes. Bij gezonde mensen is elke luchtweg vrij en open. De longblaasjes zijn klein en delicaat, en de luchtwegen met luchtzakjes zijn elastisch.

  Het verschil tussen gezonde bronchiën en sputum

  Inademend door een persoon, is elke longblaasje gevuld met zuurstof, als een kleine ballon. Terwijl je uitademt, trekt de ballon samen en ontsnappen er gassen. Bij COPD worden de luchtwegen en longblaasjes minder elastisch en flexibel. Er komt minder zuurstof binnen en er komt minder zuurstof uit omdat:

  • luchtwegen en longblaasjes verliezen hun elasticiteit (bijvoorbeeld oude elastiekjes);
  • muren tussen veel longblaasjes worden onbruikbaar;
  • luchtwegwanden worden dik en ontstoken (gezwollen);
  • cellen in de luchtwegen scheiden meer lichaamsvloeistoffen (slijm) af, wat leidt tot luchtwegblokkades.

  COPD vordert langzaam en het kan vele jaren duren voordat iemand symptomen opmerkt, zoals kortademigheid. Meestal wordt COPD gediagnosticeerd bij een persoon van dertig jaar en ouder. Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans dat u COPD krijgt..

  COPD staat op de vierde plaats in de wereld als het gaat om het percentage sterfgevallen als gevolg van de ziekte. Er is geen remedie voor COPD. Er zijn medicijnen die de progressie van COPD kunnen bevriezen, maar longschade zal nog steeds worden aangericht. COPD is niet besmettelijk - u kunt het niet van iemand anders opvangen.

  Longartsen weten alles over wat longziekten zijn. In onze tijd is er niet één algemeen aanvaarde classificatie. De lijst met longziekten is breed genoeg. Het is samengesteld op basis van verschillende kenmerken en parameters. Volgens de symptomen die zich bij de patiënt manifesteren, worden de volgende soorten longaandoeningen onderscheiden:

  • obstructief (moeilijk uitademen);
  • beperkend (ademhalingsmoeilijkheden).

  Volgens de lokalisatie van schade is een dergelijke lijst met longziekten samengesteld:

  • aandoeningen van de luchtwegen. Deze pathologie wordt veroorzaakt door compressie of blokkering van de luchtweg. Deze omvatten astma, emfyseem, chronische bronchitis, bronchiëctasie;
  • longweefselziekten. Deze groep ziekten beschadigt het longweefsel, waardoor het niet meer volledig functioneert en uitzet, waardoor het moeilijk is voor patiënten om in en uit te ademen. Deze omvatten fibrose en sarcoïdose;
  • ziekten van de bloedsomloop van de longen. Dit is een laesie van de bloedvaten. Ze hebben een effect op de gasuitwisseling.

  Veel ziekten zijn een combinatie van de genoemde typen (bijvoorbeeld astma, bronchitis, COPD, longontsteking, pneumothorax, etc.).

  Het is mogelijk om een ​​lijst met longziekten samen te stellen op basis van de prevalentie van pathologie - lokale en diffuse laesies. Infectieziekten van de longen veroorzaken meestal lokale veranderingen. Diffuus geassocieerd met andere externe en interne oorzaken.

  De lijst met longziekten kan worden samengesteld op basis van de aard van het beloop - acute of chronische processen. Maar het is nogal moeilijk om longziekten volgens dit principe te classificeren, omdat sommige acute processen snel een tragisch resultaat kunnen veroorzaken, en soms zijn ze asymptomatisch en veranderen ze onmiddellijk in chronische pathologie.

  Welke onderzoeken er moeten worden gedaan

  Er worden tests uitgevoerd om longziekten te diagnosticeren, de oorzaak ervan (waar mogelijk) vast te stellen en de ernst ervan te beoordelen.

  Veel artsen bestellen een arteriële bloedgastest om het zuurstof- en koolstofdioxidegehalte te beoordelen, longfunctietests (PFT) om de longfunctie te diagnosticeren en te bewaken, en een thoraxfoto en / of CT-scan (computertomografie) om naar de structuur van de longen te kijken.

  Er worden ook andere tests gedaan om bepaalde ziekten te helpen diagnosticeren..

  Laboratorium testen

  • Bloedgasanalyse - een arterieel bloedmonster wordt verzameld om de pH, zuurstof en kooldioxide van het bloed te bepalen;
  • Volledig bloedbeeld (CBC) - op zoek naar;
  • Tests voor cystische fibrose (CFTR-genanalyse, zweetchloride, immunoreactieve trypsine (IRT), fecale trypsine, pancreaselastase) - om te zoeken naar genetische mutaties die cystische fibrose veroorzaken en om de ziekte zelf te diagnosticeren;
  • Alpha-1 antitrypsine - om te bepalen of de patiënt een AAT-tekort heeft;
  • Speekselanalyse - om longinfecties veroorzaakt door bacteriën te diagnosticeren;
  • AFB-uitstrijkje en cultuur - voor de diagnose van tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTMB);
  • Bloedculturen - om bacteriën en soms schimmelinfecties te diagnosticeren die zich in het bloed hebben verspreid
  • Influenzavirusanalyse - voor de diagnose van influenza;
  • Longbiopsie - om longweefsel te evalueren op schade en kanker
  • Sputumcytologie - om longcellen te beoordelen op pathologische veranderingen en kanker;
  • Tests voor de inhoud van medicijnen in het lichaam - om overdoses te detecteren die leiden tot verminderde ademhaling of acuut ademhalingsfalen.

  Longfunctietests (longfunctietests, PFT)

  Enkele van de meest voorkomende tests worden hieronder vermeld..

  • Spirometrie - meet de hoeveelheid en snelheid waarmee de lucht wordt uitgeblazen terwijl de patiënt door de buis wordt geblazen. Het wordt gedaan om een ​​vernauwde of geblokkeerde luchtweg te evalueren.
  • Luchtstroom met een piekstroommeter - meet het expiratoire debiet. Astmapatiënten kunnen het thuis doen om hun toestand onder controle te houden.
  • Longvolume - meet de hoeveelheid lucht die een persoon in de longen neemt, en het restant in de longen na uitademing. Het helpt de longelasticiteit, borstbeweging en spierkracht in verband met ademhaling te beoordelen..
  • Meting van de diffusiecapaciteit van de longen - onderzoekt de overdracht van zuurstof uit zakken met longlucht naar de bloedbaan door de opname van koolmonoxide te beoordelen bij inademing van kleine hoeveelheden (niet genoeg om schade te veroorzaken).

  Visuele onderzoeken

  • X-thorax - onderzoek van de structuren van de longen en de borstholte;
  • CT (computertomografie) - maakt een meer gedetailleerde beoordeling van de structuur van de longen mogelijk;
  • MRI (Magnetic Resonance Imaging) - biedt gedetailleerde beelden van de organen en vaten in de borst;
  • Echografie (echografie) - detecteert vloeistof tussen de pleurale membranen;
  • Nucleaire longscan - helpt bij het detecteren van longembolie en wordt zelden gebruikt om de effectiviteit van longkankerbehandelingen te evalueren
  • Positron Emission Tomography (PET) - helpt bij het diagnosticeren van longkanker.

  Andere diagnostische methoden

  • Elektrocardiogram (ECG) - analyseert uw hartritme om te bepalen of een hartaandoening de ademhaling beïnvloedt
  • Slaaptests - helpen bepalen of een persoon normaal ademt tijdens het slapen en wordt meestal gedaan in speciale slaap- en waakcentra.

  Tekenen en symptomen van longziekte

  Tekenen en symptomen die verband houden met longziekte variëren van persoon tot persoon en veranderen in de loop van de tijd. Bij chronische aandoeningen verschijnen de symptomen vaak geleidelijk en worden ze geleidelijk erger.

  Onder acute omstandigheden kunnen de symptomen variëren van mild tot ernstig. Bepaalde ziekten kunnen levensbedreigend zijn zonder onmiddellijke medische hulp.

  Hoewel elke aandoening anders is, zijn er algemene tekenen en symptomen die worden gezien bij veel longaandoeningen, waaronder: aanhoudende hoest en.

  Mensen kunnen piepen, naar adem happen en bloed of slijm ophoesten, en pijn op de borst ervaren. Mensen met een obstructieve longziekte (zoals COPD) kunnen moeite hebben met uitademen (sommigen beschrijven de aandoening als "proberen door een rietje te ademen").

  Door zuurstofgebrek kan de huid van de patiënt blauwachtig worden. Na verloop van tijd kan een gebrek aan zuurstof bij sommige mensen leiden tot uitgaan (vergrote vingertoppen en abnormale nagelgroei).

  Kunnen de longen de meest voorkomende symptomen van longziekten schaden?

  Kunnen longen pijn doen? Op zichzelf heeft het longweefsel geen pijnreceptoren. Dit betekent dat met de ontwikkeling van lokale pathologische veranderingen het gevoel van pijn niet optreedt..

  Maar velen kunnen zeggen dat ze zeker het gevoel van pijn op de borst voelden. Het komt erop neer dat de borstholte wordt omzoomd door de pleura, die twee vellen heeft - visceraal (die organen bedekken, inclusief de longen) en pariëtaal of pariëtaal - langs de borst van binnenuit.

  De viscerale pleura heeft, net als de longen, geen pijnreceptoren en kan geen pijn doen. De pariëtale pleura heeft echter pijnlijke uiteinden en wanneer deze in het pathologische proces wordt getrokken, treedt pijn op. Daarom is het beantwoorden van de vraag "kunnen de longen pijn doen?" het antwoord is nee, maar gecorrigeerd voor het feit dat pijn kan optreden bij beschadiging van het borstvlies.

  Tekenen dat u een longprobleem heeft. Bijna alle pulmonale pathologieën hebben vrij karakteristieke klinische manifestaties. Deze omvatten hoesten (droog en nat), kortademigheid, zwaar gevoel en pijn op de borst, bloedspuwing, enz. Vaak gaan deze symptomen gepaard met niet-specifieke manifestaties - koorts, algemene zwakte, slaperigheid, verminderde eetlust.

  In welke gevallen moet u met spoed naar de dokter gaan? Elke longziekte is de aanleiding om naar de huisarts of huisarts te gaan. Bijna alle aandoeningen van het ademhalingssysteem zijn vatbaar voor progressie. Dit betekent dat het uitstellen van het consult de toestand van de patiënt verergert en het behandeltraject bemoeilijkt. Maar er zijn ook tekenen dat u onmiddellijk medische hulp moet zoeken. Allereerst is het de afscheiding van sputum met bloedstrepen.

  In alle gevallen is dit een symptoom van ernstige aandoeningen en vaak de eerste manifestaties van longbloeding. Ernstige kortademigheid is ook een alarmerend teken waarbij u onmiddellijk een arts moet raadplegen. Ziekten zoals bronchiale astma of COPD leiden tot vernauwing van het bronchiale lumen en chronische hypoxie, wat een nadelig effect heeft op het hele lichaam. En een acute aanval van bronchiale astma is een levensbedreigende aandoening. Om dit te voorkomen, moet u regelmatig medicijnen gebruiken die alleen een arts goed kan voorschrijven..

  Longziekten die de pleura aantasten

  Gepaarde organen - de longen - zijn ingesloten in een transparant membraan dat de pleura wordt genoemd. Tussen de pleurale lagen wordt een speciale pleurale vloeistof geplaatst die de samentrekkende bewegingen van de longen vergemakkelijkt. Er zijn een aantal ziekten die de verdeling van smeermiddel in het pleurale vlak verstoren of verantwoordelijk zijn voor het binnendringen van lucht in een luchtdichte holte:

  1. Pneumothorax is een levensbedreigende ziekte, aangezien de lucht die de longen verlaat de holtes in de borst opvult en de organen begint samen te drukken, waardoor hun contractiliteit wordt beperkt..
  2. Pleurale effusie, of anderszins - de vorming van vloeistofvulling tussen de borstwand en de long, voorkomt de volledige uitzetting van het orgel.
  3. Mesothelioom is een vorm van kanker die vaak het late gevolg is van veelvuldig contact van de luchtwegen met asbeststof..

  Hieronder zullen we een van de meest voorkomende pleurale aandoeningen bespreken: pulmonale pleuritis. De symptomen en behandeling van deze pathologie zijn afhankelijk van de vorm waarin deze zich ontwikkelt..

  Behandeling en preventie

  In de meeste gevallen wordt antibacteriële, antivirale en herstellende therapie voorgeschreven om aandoeningen van de luchtwegen te elimineren. Antitussieve slijmoplossers worden gebruikt om hoest te bestrijden, en pijnstillende krampstillers worden voorgeschreven om pijn te verminderen. Bij de selectie van geneesmiddelen wordt rekening gehouden met de leeftijd, het gewicht en de complexiteit van de ziekte van de patiënt. In de meest ernstige gevallen wordt een operatie voorgeschreven met verdere chemotherapie in het geval van oncologie, fysiotherapie en sanitaire kuurbehandeling.

  Er zijn veel redenen voor het ontstaan ​​van luchtwegaandoeningen, maar preventie helpt longaandoeningen te voorkomen

  Probeer meer tijd buiten door te brengen, stop met roken, let op de netheid van de kamer waarin u zich bevindt, want het zijn het stof en de mijten die erin leven die spasmen en verstikkingsaanvallen veroorzaken. Verwijder allergische voedingsmiddelen uit uw dieet en adem geen chemische dampen in die afkomstig kunnen zijn van poeders en kamerreinigers

  Door je aan deze eenvoudige regels te houden, kun je mogelijk ziekten voorkomen die de longen en luchtwegen kunnen aantasten. Verwaarloos uw gezondheid niet, want dit is het meest waardevolle dat u heeft. Neem bij de eerste tekenen van een longziekte onmiddellijk contact op met een allergoloog, therapeut of longarts.

  Verscheidenheid aan ziekten

  De moderne geneeskunde kan heel goed omgaan met pathologische processen in de longen bij mensen, waarvan de lijst vrij groot is. Wat zijn longziekten, hun symptomen en manieren om vandaag te elimineren, we zullen proberen het samen op te lossen.

  Een persoon heeft dus longaandoeningen van verschillende ernst en intensiteit van manifestatie. De meest voorkomende zijn de volgende:

  • alveolitis;
  • verstikking;
  • bronchitis;
  • bronchiale astma;
  • atelectase van de longen;
  • bronchiolitis;
  • neoplasmata in de longen;
  • bronchospasmen;
  • bronchiëctasie;
  • hyperventilatie;
  • histoplasmose;
  • hypoxie;
  • pulmonale hypertensie;
  • pleuritis;
  • chronische obstructieve ziekte (COPD);
  • longontsteking;
  • sarcoïdose;
  • tuberculose;
  • pneumothorax;
  • silicose
  • apneu-syndroom.

  Voor de meeste niet-geïnformeerde mensen zonder medische opleiding zegt de lijst met dergelijke namen niets. Om te begrijpen wat deze of gene longziekte precies betekent, zullen we ze afzonderlijk bekijken..

  Alveolitis is een ziekte waarbij sprake is van een ontsteking van de longblaasjes - longblaasjes. Tijdens het ontstekingsproces begint fibrose van het longweefsel.

  Verstikking kan worden herkend aan een kenmerkende aanval van verstikking, er komt geen zuurstof meer in het bloed en de hoeveelheid kooldioxide neemt toe. Atelectasis - ineenstorting van een bepaald deel van de long, waarin lucht niet meer stroomt en het orgaan sterft.

  Chronische longziekte - bronchiale astma, komt de laatste jaren veel voor. Deze ziekte wordt gekenmerkt door frequente aanvallen van verstikking, die van verschillende intensiteit en duur kunnen zijn..

  Door een bacteriële of virale infectie raken de wanden van de bronchiolen ontstoken en verschijnen er tekenen van een ziekte die bronchiolitis wordt genoemd. In het geval van bronchiale ontsteking manifesteert bronchitis zich.

  Bronchospasme manifesteert zich in de vorm van frequente spiersamentrekkingen, waardoor het lumen aanzienlijk wordt versmald, wat moeilijkheden veroorzaakt bij het binnenkomen en verlaten van lucht. Als het lumen in de vaten van de longen geleidelijk smaller wordt, neemt de druk daarin aanzienlijk toe, dit leidt tot disfunctie in de rechterkamer van het hart.

  Bronchiëctasie wordt gekenmerkt door permanente uitzetting van de bronchiën, die onomkeerbaar is. Een kenmerk van de ziekte is de ophoping van pus en slijm in de longen..

  Soms raakt het slijmvlies van de longen - de pleura - ontstoken en vormt zich een bepaalde plaque. Dergelijke problemen van de ademhalingsorganen worden in de geneeskunde pleuritis genoemd. Als het longweefsel zelf ontstoken raakt, wordt longontsteking gevormd..

  In gevallen waarin een bepaalde hoeveelheid lucht zich ophoopt in het pleurale gebied van de long, begint pneumothorax.

  Hyperventilatie is een bepaalde pathologie die aangeboren kan zijn of kan optreden na een borstletsel. Het manifesteert zich als een snelle ademhaling in rust..

  De oorzaken van hypoxie kunnen verschillen, variërend van verwondingen tot nerveuze spanning. Deze ziekte wordt gekenmerkt door duidelijke zuurstofgebrek..

  Tuberculose en sarcoïdose

  Tuberculose kan met recht een moderne plaag worden genoemd, omdat deze ziekte elk jaar steeds meer mensen treft, omdat het zeer besmettelijk is en wordt overgedragen door druppeltjes in de lucht. De veroorzaker van deze ziekte is de bacil van Koch, die te behandelen is met constante blootstelling aan medicijnen..

  Onder de longziekten die nog steeds onverklaarde oorzaken van vorming hebben, kan sarcoïdose worden opgemerkt. Deze ziekte wordt gekenmerkt door het verschijnen van kleine knobbeltjes op het orgel. Vaak vormen zich cysten en tumoren op deze gepaarde organen, die operatief moeten worden verwijderd..

  Schimmelletsels van de longen worden histoplasmose genoemd. Schimmelletsels van de longen zijn gevaarlijke ziekten, ze kunnen worden opgepikt door constant in vochtige, ongeventileerde ruimtes te zijn. Als iemands leef- of werkomstandigheden samenhangen met stoffige omgevingen, kan zich een beroepsziekte ontwikkelen die silicose wordt genoemd. Apneusyndroom is een ongerechtvaardigde stopzetting van de ademhaling..

  De chronische vorm kan zich bij elk van de bovengenoemde ziekten ontwikkelen. De belangrijkste provocerende factor is het negeren van de tekenen van de ziekte en het gebrek aan gekwalificeerde hulp.

  Voor Meer Informatie Over Bronchitis

  Waarom hoest de baby, wat moet hij doen??

  Wanneer een baby de hele tijd hoest, baart dit de ouders zorgen. Ze gaan op zoek naar de reden, ze denken dat de baby ziek is, verkouden is. Als uw baby hoest, is het misschien geen infectie.